A Passion Trade Kft. (Szolgáltató) tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a Passion Trade Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja.

 

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre jussanak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR).

 

A Passion Trade Kft. nagykonyhashop.hu oldala regisztráció nélkül is böngészhető. Regisztrációra csak a kosár használatához és az ajánlatkérési lista elküldéséhez van szükség. Csak a megrendelés során kérünk minden olyan adatot – név, cím, telefonszám – amely szükséges a számla megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk(ek) pontos kiszállításához.

 

Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, és azokat kizárólag csak a Passion Trade Kft. nagykonyhashop.hu oldalon, rendelési célokra használjuk fel, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Passion Trade Kft. -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

A szolgáltató neve: Passion Trade Kft.

A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@nagykonyhashop.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 15-09-073443

A szolgáltató adószáma: 14532227-2-15

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

A szolgáltató telefonszáma: +36 30 528 7392

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Interware Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 2191 Bag, Petőfi tér 14.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@interwarekft.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.interwarekft.hu

 

 

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Passion Trade Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A nagykonyhashop.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.